Doelen van het onderwijs

Document Schoolregels

Warm en Duidelijk

Als leerling voel je je thuis op het Kaj Munk College. Dit blijkt uit onderzoek, maar we horen het ook dagelijks. In de brugklas worden de mentoren geassisteerd door leerlingen uit de bovenbouw, die we leerlingmentoren noemen. Zij bouwen een persoonlijke band op met de brugklassers, zodat ook deze zich doorgaans snel thuis voelen. Wij zijn trots op de warme, gemoedelijke sfeer. Leerlingen gaan in de regel op een prettige en sociale manier met elkaar om. Binnen de school hebben we afspraken die hierbij ondersteunen. Je vindt deze afspraken bij de schoolregels verderop in de schoolgids. Ook de relatie tussen leerlingen en docenten is over het algemeen bijzonder goed. Docenten en mentoren hebben een open houding tegenover je en nemen je serieus.

Kunst, Media en Cultuur

Al jaren staat het Kaj Munk College in de gemeente Haarlemmermeer bekend als een school met extra aandacht voor kunst en cultuur. Dit uit zich in een breed kunstvakaanbod in de onderbouw, zoals tekenen (BV2), handvaardigheid (BV3), drama, muziek en media. Verder krijg je in de onderbouw een keur aan andere kunst- en cultuuractiviteiten.

Aan vakken als drama en beeldende vorming zijn verdiepende excursies en/of voorstellingen/exposities gekoppeld. Verder is het vak ckv (culturele kunstzinnige vorming) verplicht in het voorexamenjaar van de mavo, havo en vwo. Deze vakken worden ondersteund door inspirerende excursies, workshops en experts in de les.

Kunstwerken van leerlingen worden geëxposeerd in de school en op ons cultuurplein. In het keuzeprogramma van meerdaagse reizen in de bovenbouw mavo, havo en vwo wordt minimaal één kunst- en cultuurreis aangeboden.

Er worden regelmatig voorstellingen georganiseerd van en door leerlingen. Er zijn regelmatig Kleinkunstavonden waar je voor een wat kleiner publiek kan laten zien wat je kunt op het gebied van zang, dans, poëzie, cabaret en meer.


Sterk in Bèta

Op het Kaj Munk College is al heel lang extra aandacht voor wetenschap en techniek. Zowel in mavo, havo als op het vwo wordt er extra aangeboden op het gebied van bèta. In het skillslab kun je leren werken met een lasersnijder, 3d-printer, VR-brillen en nog veel meer nieuwe technologische snufjes.

Het Kaj Munk College is ook een Technasiumschool. Dit is een door de minister erkende onderwijsvorm, waarin naast de ‘gewone’ vakken het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) gegeven wordt binnen havo en vwo. Bij O&O ben je als leerling op zoek naar de oplossing van een echt probleem van een opdrachtgever, zoals een bedrijf of gemeente. Daarbij werk je in teams en kruip je in de rol van architect, bioloog, natuurkundige, econoom, dierverzorger, constructeur, planoloog enz. Voor het vak O&O werk je natuurlijk niet in een gewoon lokaal, maar meer in een ontwerpstudio met verschillende hoeken om te onderzoeken, samen te brainstormen en ontwerpen te bouwen. En je kunt in dit vak zelfs examen doen. Binnen mavo bieden we dit vak ook aan. Het heet dan Technologie & Toepassing (T&T).  Een mooie aansluiting op je vervolgopleiding is met deze manier van werken gegarandeerd.

Uiteindelijk presenteer jij met je hele team de oplossing aan de opdrachtgever. Het gebeurt regelmatig dat een opdrachtgever de oplossing zo goed vindt dat jouw oplossing echt uitgevoerd wordt. Kan het nog mooier?

Skills

In een apart ‘skills uur’ leer je extra vaardigheden die je kunt gebruiken voor de opdrachten. Daar leer je bijvoorbeeld beter onderzoek te doen, creatief te denken, te programmeren, 3D te printen en een laser-snijder aan te sturen, fotografie en fotoshoppen, mooie maquettes te bouwen en nog veel meer!

Het vak O&O wordt zowel op de mavo (daar heet het T&T), als op havo en vwo gegeven. In de jaren na de brugklas word je steeds beter in onderzoeken, samenwerken, plannen, ontwerpen en presenteren, en in het examenjaar laat je in een Meesterproef zien wat je kunt. Zo krijg je naast je gewone diploma ook nog een erkend (Technasium-)certificaat!

Mavo Bètadesign

In de mavo krijgt onze bètaprofilering vorm in de Bètadesign-klassen. Dit programma is gericht op het ontwikkelen van je interesse in bèta en techniek. Je doet samen onderzoek en ontdekt daarmee hoe leuk bèta kan zijn. Je krijgt het vak Technologie & Toepassing (T&T). Dit vak lijkt erg op het vak O&O van het Technasium. Ook bij T&T krijg je vanuit het bedrijfsleven een opdracht, een probleem, waarvoor je in groepjes een oplossing gaat bedenken, en die je gaat presenteren aan het bedrijf.

Bètalessen en projecten worden gegeven in moderne praktijklokalen of in het laboratorium. In aanvulling hierop vinden er veel andere bèta-activiteiten plaats, van de onderbouw tot de examenklassen. Ook het vak T&T kun je als examenvak kiezen. Het vak T&T geeft je een mooie voorsprong als je na de mavo verder gaat op het MBO. Uit cijfers blijkt dat leerlingen na het volgen van T&T beter in staat zijn succesvol een vervolgopleiding in het mbo te kiezen dan leerlingen die het vak niet hebben gevolgd. Maar met T&T als afgerond examenvak kun je als je doorstroomt naar 4 havo ook eventueel O&O als vak kiezen.

Havo Technasium

Vwo betekent Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Niet zo gek dus dat alle vwo-leerlingen op het Kaj Munk als WON-school extra worden uitgedaagd om hun academische vaardigheden te ontwikkelen. Een WON-akademie-school (Wetenschapsoriëntatie Nederland) staat voor onderzoekend leren en leren onderzoeken. Waar een vwo-Science-Technasium leerling enthousiast wordt van natuurwetenschappelijk of technisch onderzoek zal een vwo-leerling creatief of sociaalwetenschappelijk uitgedaagd willen worden, willen filosoferen of andere culturen willen onderzoeken.

Kies je voor de Science-Technasiumklas dan staat in je rooster vier uur (2 x 2 uur) het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) met daarnaast een uur Skillslab om je vaardigheden te vergroten. Betekenisvolle opdrachten zijn gevarieerd en verdeeld over de 7 bèta-werelden. Zo ben je het ene moment een robot aan het programmeren (opdracht IBM) om in het volgende blok bezig te zijn met de waterkwaliteit van het Haarlemmermeerse Bos (opdracht polderecoloog). In de afgelopen jaren deden we mee aan de TopAward-VirusKenner in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam ... een vooruitziende blik en hoe actueel!

Natuurlijk leren we je op het vwo om op de juiste manier onderzoek te doen, tenslotte stroom je na het vwo door naar het Wetenschappelijk Onderwijs. In de Skillslab-lessen schrijf je in voor heel verschillende trainingen en in Het Skillslab kun je aan de gang met 3D-printers, je kunt Arduino’s programmeren of zelfs werken met een echte lasersnijder!

Ook in het vwo sluit je het vak O&O af met een meesterproef in het examenjaar en daarmee krijg je een waardevol Technasium-certificaat naast je reguliere diploma.

Vwo Science-Technasium

Ruim baan voor Wetenschap in het vwo

In ons vwo-onderwijs wordt nog meer plaats gemaakt voor Wetenschap! Als WON- (WetenschapsOrientatieNederland) akademie school met een vwo-Science-Technasium programma kiezen we voor onderzoekend leren en leren onderzoeken vanaf dag één. Alle vwo-leerlingen (vwo en vwo-Science-Technasium) krijgen ter voorbereiding op hun vervolgstudie aan de universiteit (of HBO) scholing in onderzoeksvaardigheden. Het Kaj Munk College laat de onderzoekvaardigheden terugkomen in alle vakken. Daarvoor hebben we een WON-leerlijn ontwikkeld die elk jaar in complexiteit toeneemt. Zo wordt bij onderzoek of om een college/presentatie te geven over interessante academische onderzoeken en studies.

De (pré)academische vorming van onze vwo-leerlingen is bovendien vanaf 2020 versterkt doordat we lid zijn van de PUC, Pre University College van de VU. Hierdoor kun je onder bepaalde voorwaarden als vwo-leerling vanaf klas 4, colleges aan de VU volgen naast en soms zelfs in plaats van je ‘normale lessen’ op school.

Naast bovengenoemde aandacht voor het ontwikkelen van de pré-academische vaardigheden, kunnen de vwo-Science-Technasium leerlingen zich uitleven in (Bèta)-onderzoek tijdens de O&O-projectlessen en ontwikkelen de vwo-leerlingen hun creativiteit, samenwerking en digitale vaardigheden tijdens extra lessen drama, LO en ICT.

Samenwerken maakt sterk!

Als Technasium-school in het netwerk Randstad-Noord werken we nauw samen met vier andere Technasia en delen onze expertise.

We werken samen met de WON-akademie (Wetenschapsoriëntatie Nederland) waarmee de kwaliteit van onderzoek doen en het ontwikkelen van academische vaardigheden, op een hoog niveau staat.

Naast de WON (zie bovenstaande alinea) werkt de school samen met J et-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland). Via Jet-Net kunnen leerlingen uit de betàprofilering een kijkje in de keuken nemen bij bedrijven in de regio. We werken op computergebied bijvoorbeeld nauw samen met IBM Nederland. Maar ook met PWN, Keukenhof, Schiphol, Feadship, Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, Meerlanden, NMCX, Artis …en nog veel meer!

Met het vak T&T als praktijkgericht vak nemen we deel aan de pilot Nieuwe Leerweg, een leerweg die de voorbereiding op het mbo en het bedrijfsleven moet versterken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere pilotscholen en komen scholen die willen kennismaken met het vak T&T bij ons in de keuken kijken. Daarnaast is er nauw contact met het mbo met als doel een doorgaande leerlijn voor leerlingen te ontwikkelen en het voor leerlingen mogelijk te maken op competenties die passen bij het mbo vast ontwikkeling zichtbaar te maken.

Als Bètapartner delen we onze expertise met veel scholen uit een grote regio rond Amsterdam. Bijvoorbeeld via OPeRA in het VO-HO netwerk met o.a. de UVA, VU en HvA.

Leerlingen doen buiten de school mee aan Makathons, (Solar-)wedstrijden, een Europese Kangoeroewedstrijd, Olympiades en gaan op bezoek bij de deeltjesversneller in Genève. Regelmatig verzorgen studenten van verschillende universiteiten practica in ons eigen laboratorium of volgen we met onze eigen leerlingen een masterclass elders. We hebben zelfs een eigen sterrenkoepel op het dak.

Kortom, een hele rijke leeromgeving!

Computers en andere voorzieningen

In het schooljaar 2023-2024 verwachten we dat alle eerste, tweede en derde klassers een eigen laptop bij zich hebben. Deze gebruik je voor het maken van opdrachten, verslagen, interactief leren, formatief toetsen, voor het opzoeken van gegevens en natuurlijk voor je huiswerk. Je krijgt, net als iedere leerling, een eigen mailadres.

De school zelf beschikt over prima ICT-faciliteiten. Zo zijn er een aantal computerlokalen, laptopkarren, een sciencelab en computereilanden met up-to-date PC-systemen. Draadloos internet is in de gebouwen en op het buitenterrein overal beschikbaar. Wij hebben zoals dat heet “single sign on” dat betekent één inlog voor alle applicaties. Alle lokalen hebben een touchscreen met vele toepassingsmogelijkheden. Voor bepaalde vakken zijn moderne, goed geoutilleerde vaklokalen ingericht (o.a. voor aardrijkskunde, biologie, tekenen (is BV2), handvaardigheid (is BV3), O&O, drama en muziek). Tijdens studie-uren, pauzes en na afloop van de lessen kun je gebruik maken van de mediatheek met studietafels, boeken en computers.  in de mediatheek is ook een stilteruimte. De mediatheek is elke dag open, ook tijdens de pauzes. Om rustig te studeren kun je in beide gebouwen op diverse plekken terecht. Er zijn in totaal drie aula’s (waarvan twee met kantinevoorzieningen) en twee ruime pleinen waar de leerlingen hun pauzes kunnen doorbrengen. 

Toptalent, bewegen en sport 

Als je op hoog niveau sport, danst, muziek maakt of in iets anders op topniveau meedraait, dan heeft de school een toptalentenbeleid. Jij of je ouders/verzorgers nemen dan contact op met de toptalentcoördinatoren. Zij begeleiden je om je drukke programma buiten school te combineren met goede studieresultaten op school. Het Kaj Munk College heeft van het Olympisch Netwerk Noord-Holland het predicaat ‘Topsportvriendelijke school’ gekregen.

Het Kaj Munk College biedt het vak lichamelijke opvoeding-2 (LO2) op de mavo aan als eindexamenvak, omdat we bewegen en de kennis daarover belangrijk vinden. Voldoende bewegen maakt dat je jezelf goed voelt en dat je er goed en gezond uitziet. In de regel hebben alle leerlingen daarom minstens twee lesuren lichamelijke opvoeding. We beschikken over twee eigen gymzalen. Daarnaast maken we gebruik van gymzalen elders in Hoofddorp en in het voor- en najaar van het sportterrein ‘De Reigers’. Regelmatig zijn er sportdagen en extra activiteiten zoals squash en fitness. In de bovenbouw bieden wij ook nog eens een Sport Oriëntatie Keuzeprogramma aan, waarbij je kennis kunt maken met de vele sportactiviteiten die niet deel uitmaken van het reguliere programma.

Actief en zelfstandig

Een actieve en zelfstandige houding, dat vraagt de moderne maatschappij van mensen. Wij stimuleren die houding door je uitdagende en gevarieerde werkvormen aan te bieden. Naast de leerinhoud besteden wij veel aandacht aan algemene vaardigheden en aan je leerproces, bijvoorbeeld door formatieve evaluatie. Cijfers zijn daarbij minder belangrijk. Met een actieve en zelfstandige leerhouding kun je meer je eigen onderwijsprogramma bepalen. Zo houd je plezier in het leren en dat komt je resultaten ten goede.

Document Pestprotocol Kaj Munk College

Veilig en vertrouwd

Vanzelfsprekend moet je je op school veilig kunnen voelen. Je docenten, je mentor en andere personeelsleden werken aan een goede sfeer binnen de klassen en de schoolgemeenschap als geheel. Als leerling spreken we je aan op je gedrag en je verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, zowel binnen als buiten het klaslokaal.

Wij zijn alert op ongewenst gedrag dat een gevoel van onveiligheid kan geven. Door hierover regelmatig met elkaar in gesprek te zijn proberen we ongewenst gedrag het liefst te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat er bijvoorbeeld nooit gepest wordt, maar wel dat wij daar goed en verstandig mee omgaan. Voor de aanpak van pestgedrag is er een pestprotocol. Uitgangspunt bij problemen is steeds dat wij met alle betrokkenen in gesprek gaan en tot afspraken komen.

Ook voor je fysieke veiligheid is op het Kaj Munk College veel aandacht. De school is gevestigd in twee goede, moderne gebouwen die aan hoge veiligheidseisen voldoen. En er zijn genoeg personeelsleden die gekwalificeerd zijn als bhv'er (bedrijfshulpverlener). Het Kaj Munk College neemt deel aan het Haarlemmermeerse convenant ‘De Veilige School’ en werkt in dat kader samen met andere scholen en instanties om zowel de fysieke als sociale veiligheid te blijven garanderen.

Leren buiten het lesprogramma

Als leerling van het Kaj Munk College trek je er regelmatig op uit. In de onderbouw staan veel leuke activiteiten op het programma: kennismakingsactiviteiten, excursies en projecten op het gebied van natuur en cultuur. In de bovenbouw zijn er diverse eendagsexcursies, die in het teken staan van cultuur, science/bèta of oriëntatie op studie en beroep. Ook zijn er meerdaagse studiereizen die aansluiten bij de profilering van de school: de reizen staan in het teken van bèta of van kunst, media en cultuur. 

De leerlingen uit 3 havo, technasium, en 3-vwo gaan op veldwerkweek in Nederland. Tijdens de veldwerkweek ligt het accent op het doen van (biologisch-)onderzoek.

Het kerstgala is een van de hoogtepunten van het jaar voor de bovenbouwleerlingen. En de examenleerlingen sluiten het jaar feestelijk af met een heuse ‘prom-night’, compleet met galakleding en op een prachtige locatie.

In leerjaar 3 van de mavo doe je een beroepsoriënterende stage. Dit is onderdeel van het LOB-programma (Loopbaan Oriëntatie en -begeleiding). Het is een ‘andere manier van leren’. Je krijgt voor de stage geen vergoeding, maar de stage is zeker zinvol en leerzaam. 

Leerlingondersteuning

Vanzelfsprekend zijn alle docenten erop gericht je tijdens de lessen zo goed mogelijk te begeleiden. Als zij problemen signaleren bespreken ze die met je mentor. Je mentor is er om je te ondersteunen en te begeleiden bij zaken die met school en studie te maken hebben, maar eventueel ook bij andere zaken.

Voor specifieke situaties kan een beroep worden gedaan op specialisten binnen de school, zoals decanen, een orthopedagoog, dyslexiecoördinatoren, begeleiders Passend Onderwijs en persoonlijke mentoren. Ook worden er faalangstreductietrainingen, Rots en Water training en trainingen in sociale vaardigheden gegeven door docenten die zich daarin bekwaamd hebben. Verder kunnen leerlingen met hun problemen terecht bij een aantal vertrouwenspersonen.  Of een leerling in aanmerking komt voor bovenstaande ondersteuning kan (door leerling en ouders) besproken worden met mentor, leerlingcoördinator en/of de ondersteuningscoördinator, Job van Ooijen. Een leerling hoeft niet via deze route te gaan voor een afspraak met een vertrouwenspersoon, die kan gewoon gemaakt worden. De ondersteuningscoördinator (op andere scholen weleens zorgcoördinator genoemd)  bewaakt de kwaliteit en samenhang van onze leerlingbegeleiding. 

Op de website staat het schoolondersteuningsprofiel; dit document geeft weer welke mogelijkheden de school biedt voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Het kan zijn dat de problematiek van een leerling zodanig is dat expertise van buiten de school nodig is. Daarvoor onderhoudt de school nauwe banden met een aantal gespecialiseerde instellingen. De school kent een Zorg Advies Team, dat regelmatig bijeenkomt. Aan dit team nemen naast onze eigen ondersteuningscoördinator en orthopedagoog, externe instanties als leerplichtambtenaar, jeugdarts (GGD) en de schoolcoach vanuit Atra deel. Als de situatie daarom vraagt, kan er ook worden overlegd in een Multi Disciplinair Overleg (MDO). Hierin overleggen school, leerling, ouders en ketenpartners met elkaar over de gewenste ondersteuning en samenwerking.

Opleidingsschool (OPLIS)

Als opleidingsschool maakt het Kaj Munk College deel uit van de Opleidingsschool Noord-Holland West (met keurmerk van het ministerie van OCW). Goed onderwijs staat of valt met goede docenten, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Onze school draagt daarom graag bij aan het verzorgen van een goede praktijkopleiding voor nieuwe docenten en zijn daarom opleidingsschool voor studenten van meerdere lerarenopleidingen (o.a. de HvA, de ALO, de UvA en de VU). Stagiaires krijgen bij ons intensieve begeleiding en we verzorgen een deel van het opleidings-programma. We gebruiken daarom ook wel de naam ‘Opleiden in de School’ (OPLIS). Onze nauwe contacten met de lerarenopleidingen leveren ons bovendien nieuwe ideeën en inzichten op. Veel stagiaires zijn na het behalen van hun bevoegdheid doorgegroeid naar een vaste baan bij het Kaj Munk College. 

Academische Opleidingsschool (AOS)

Het Kaj Munk College neemt als opleidingsschool deel aan een netwerk dat heeft geleid tot accreditatie als ‘academische opleidingsschool’. Dit betekent dat studenten hun onderzoeksopdracht op onze school kunnen verrichten. Ze worden daarbij ondersteund door
docenten van de school. Het Kaj Munk College wil een onderzoekende cultuur bevorderen, waarbij docenten met elkaar en samen met studenten onderzoek doen naar ons onderwijs om die steeds verder te verbeteren. Het vormgeven van de academische opleidingsschool gebeurt in nauwe samenwerking met een aantal andere scholen voor voortgezet onderwijs. Daarbij worden we ondersteund door hogescholen en universiteiten.