Over ons

Een inspirerend voorbeeld

Kaj Munk (1898–1944) was predikant in het Deense plaatsje Vedersö in West-Jutland. Behalve predikant was hij journalist, schrijver en dichter. Hij is bekend geworden vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid.

Kaj Munk keerde zich tegen het opkomend antisemitisme en met name tegen de Jodenvervolging in zijn land nadat de nazi’s ook Denemarken hadden bezet. Vanwege zijn houding en activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij op 4 januari 1944 vermoord. Kaj Munk werd 46 jaar.

Door de wijze waarop Kaj Munk consequent voor zijn mening uitkwam en opkwam voor de medemens, is hij voor ons een inspirerend voorbeeld. In onze mediatheek is een kleine tentoonstelling ingericht over Kaj Munk.

Impressie

 • De school staat in de Hoofddorpse wijk Pax.
 • We leiden op voor de diploma’s mavo, havo en vwo.
 • Enthousiast, professioneel en vernieuwend docententeam dat wordt bijgestaan door een evenzo enthousiast en professioneel team van ondersteuners.
 • Je wordt uitgedaagd actief en zelfstandig te leren.
 • We hebben goede doorstroom- en slagingspercentages.
 • De school telt ca. 1200 leerlingen en ca. 150 medewerkers.
 • We hebben een mooie schoolcampus met goede voorzieningen in de twee gebouwen, het Capitool (Havo/VWO) en het Paviljoen (Mavo) (computers, touch screens, laboratorium, Technasium-werkplaats, ruimten voor kunst en cultuur etc.).
 • De school profileert zich met bètaonderwijs: in de mavo met Bètadesign, in de havo met Technasium–klassen en in het vwo met Science-Technasium.
 • Er is veel aandacht voor Kunst, Media & Cultuur (KMC), onze schoolbrede profilering[TJ1] [JW2] . Dit uit zich o.a. in de kleinkunstavonden , extra kunstvakken in de onderbouw en verdieping in de kunstvakken in de bovenbouw. En natuurlijk een volle culturele activiteitenkalender in combinatie met andere vakken.
 • Waarden en normen vanuit de protestants-christelijke traditie zijn ons vertrekpunt. We werken aan een warm en duidelijk school- en leerklimaat met veel persoonlijke aandacht, binnen duidelijke kaders en afspraken.
 • Er is intensieve leerlingbegeleiding en extra aandacht voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
 • We bieden een scala aan gevarieerde buitenlesactiviteiten.
 • Toptalenten in bijvoorbeeld sport en dansen krijgen speciale faciliteiten.
 • Als opleidingsschool bieden we faciliteiten aan docenten-in-opleiding en hebben we nauwe banden met verschillende lerarenopleidingen.


Het Kaj Munk geeft ruimte aan jouw talent

Je gaat naar school om te leren, dat spreekt vanzelf. Op het Kaj Munk College wordt werk gemaakt van goed onderwijs. Je doet op school in de eerste plaats de kennis, inzichten en vaardigheden op die nodig zijn om je diploma te halen. Want wat je op school leert wordt voor een groot deel bepaald door exameneisen. Daarnaast spelen ook je eigen interesses en die van de docenten een belangrijke rol, want er valt meer te leren dan alleen dat wat nodig is voor het examen.

Hoe je leert is niet voorgeschreven. Want niet iedereen leert op dezelfde manier. Op het Kaj Munk College krijg je de ruimte om uit te proberen welke manieren het beste bij je passen. We bieden je leertaken in veel verschillende vormen aan: via klassikale lessen, in projecten, praktische opdrachten, onderzoeksopdrachten, excursies en ga zo maar door. En wij zijn van mening dat kennis pas echt betekenis krijgt als je die kennis ook actief kunt gebruiken. Daarvoor krijg je bij ons veel ruimte.

Op die manier krijg je de gelegenheid om jouw talent te ontwikkelen. Want wij gaan ervan uit dat iedereen talenten heeft en we hebben het volste vertrouwen dat ook jij die wilt en kunt ontwikkelen. Wij bieden je daartoe alle mogelijkheden. Waar liggen jouw talenten en wat is voor jou de beste manier om die verder ontwikkelen? Waar zou je beter in willen worden? We dagen je uit na te denken over jezelf, keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen en daarover te communiceren. Dat is ook van belang voor je latere studie en beroep. Verder vinden we dat de school ook belangrijk is omdat je er anderen ontmoet: je medeleerlingen en docenten met wie je nauw samenwerkt.

Je maakt actief deel uit van een schoolgemeenschap, waarin mensen een functionele maar ook warme relatie met elkaar hebben. Binnen die gemeenschap ontwikkel je de nodige sociale en communicatieve vaardigheden, je leert initiatieven nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Allemaal dingen die belangrijk zijn voor je verdere leven. Het bevordert je welzijn en geluk, het brengt je steeds nieuwe mogelijkheden en het geeft je invloed op je eigen leven en omstandigheden, om te beginnen op school. Op het Kaj Munk College gaan we ervan uit dat iedereen wil leren, iedereen verschillend is en dat iedereen zijn leren zichtbaar maakt.

Natuurlijk is de ruimte om je te ontwikkelen begrensd door de normale omgangsregels en de schoolregels. Waar grenzen worden overschreden gaan we in gesprek. Waar mogelijk leggen we de bal bij jou. Uiteindelijk gaat het er ons om dat we iedereen een veilige en prettige leef- en werkomgeving bieden. Alleen in zo’n omgeving kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. De school staat open voor alle levensovertuigingen. Zo vinden we het belangrijk dat ieder mens zijn mogelijkheden benut en zijn verantwoordelijkheid voor de medemens en de natuurlijke omgeving ontwikkelt. 

Sleutelwoorden in dit verhaal zijn, zoals je hebt kunnen lezen: talent, relatie, invloed en veiligheid. Het zijn deze vier woorden die we als handvat gebruiken bij ons werk, in de omgang met elkaar en in wat we willen bereiken. We vragen ook van jou als leerling om waar je kunt een actieve bijdrage te leveren aan dit warme en duidelijke school- en leerklimaat waar we naar streven.