Alles over Kaj Munk

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Belangrijkste informatie

Ruimte voor jouw talent

Het Kaj Munk College, maakt deel uit van stichting IRIS. Iris is een ambitieuze groep van zeven VO-scholen in Haarlemmermeer, Amstelland en Zuid-Kennemerland.

Met deze schoolgids willen wij jou en je ouders/verzorgers een helder beeld geven van alle afspreken op het Kaj Munk College. Wij vertellen over de schoolorganisatie, het schoolleven en onze ideeën over goed onderwijs. In deze gids vind je met name informatie over belangrijke praktische zaken: lestabellen, richtlijnen voor bevordering naar een volgende klas, schoolregels, ouderbijdragen en nog veel meer.  Een aantal zaken wordt regelmatig geüpdatet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarplanning, of aan een andere inrichting van ons onderwijs, ten gevolge van mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Actuele informatie en nieuwsberichten ontvang je tegenwoordig via de Kaj Munk App. In de schoolgids wordt regelmatig verwezen naar de website waarop de laatste versie van de belangrijk informatie is te vinden.

Er gebeurt natuurlijk binnen het Kaj Munk College veel meer dan hier in deze gids beschreven staat. Op de website geven we naast de praktische informatie ook een update van de vele activiteiten die op school plaats hebben gevonden. Foto's van leuke evenementen en de Podcastclub zijn hier ook te vinden.

Steven Mijnsbergen
Rector a.i.